نمايش بر اساس
 همه مهمان  عضو  ویژه  سرپرست  ناظرارشد  مدیراصلی  اخبا رروم  مدیر  ملکه یخی  سالار  فرشته  قدیمی  طلایی  ژنرال  عزیز  قلب  ملکه  معاون ارشد  مدیر اصلی  پرنسس  الماس  فعال  وزیر  شاهزاده  ارشد  معاون  ناظر  غیرفعال ها

ردیف نام کاربری درجــه پروفایل امتیاز
1 Ŀὄἔἷṩђᾄᾗẓḋᾄђὄὄм ژنرال پروفایل 64776
2 جن مهربون ژنرال پروفایل 62644
3 باغبان ژنرال پروفایل 60174
4 Ҡ♡SΛŔ ژنرال پروفایل 60029
5 آریو ژنرال پروفایل 950242
6 روزبه ژنرال پروفایل 0
7 گیسو طلا ژنرال پروفایل 0
برو به صفحه